0490-371 95 info@godsservice.com

Våra tjänster

Vi kör för Schenker AB och har som vår grund lokaldistribution i Västerviks kommun.