0490-371 95 info@godsservice.com

Länkar

Här finner du ett antal länkar till andra hemsidor som kan vara av intresse för dig och som är relaterade till våra tjänster.
Schenker

Organisationer
Svenska Åkeriförbundet
Exportrådet

Informationsmaterial
Förordning om farligt avfall
Tullen (Generell information från Tullen)
Tulltaxa
Tullmyndigheter i andra länder
Tull i hela världen
Transporter & Miljö
Nätverket för Transporter och Miljön (NTM) är en ideell förening som verkar för en gemensam uppfattning, konsensus, hur transportsektorns miljöfrågor ska lösas för att uppnå långsiktigt hållbara transportsystem. Detta innebär bl.a. att NTM sprider kunskap om miljöfrågor, initierar forskning och utveckling, samt verkar för gemensamma beräkningsgrunder för transporters miljöpåverkan.

Miljödatablad för transporter
Kvalitetssäkring av transporter – Vägverket
Trafikinfo från Vägverket
Kartor