0490-371 95 info@godsservice.com

Miljö och kvalitet

Under 2000 så arbetade vi tillsammans med övriga transportörer för Schenker vid Hultsfred distrikt oerhört intensivt med miljöarbetet. Detta ledde fram till att Godsservice i Västervik AB blev miljöcertifierade i januari 2001.

Miljöarbetet är något som vi arbetar med hela tiden.